SEAASM Members

Executive Council

Dr Rajesh Swarnkar

Dr Rajesh Swarnkar
President (2023-2024)

Dr Shivani Swami

Dr Shivani Swami
Secretary (2023-2026)

Dr  Mahaveer Modi

Dr Mahaveer Modi
Vice President (2023-2024)

Dr Shubranshu

Dr Shubranshu
Treasurer (2023-2024)

Governing Council

Dr David Cunnington

Dr David Cunnington
Australia

Dr Milind Sovani

Dr Milind Sovani
UK

Dr Raja Dhar

Dr Raja Dhar
India

Dr BP Singh

Dr BP Singh
India

Dr Pratibha Dogra

Dr Pratibha Dogra
India

Dr Gopal Rawal

Dr Gopal Rawal
India

Dr Rajnesh Sharma

Dr Rajnesh Sharma
India

Dr Anoma

Dr Anoma
Sri Lanka

Dr Milesh Jung Sejapati<

Dr Milesh Jung Sejapati
Nepal

Dr Mayank Saxena

Dr Mayank Saxena
India

Dr Sanchit Wadhwa

Dr Sanchit Wadhwa
India

Old Members

Founding Members Executive Members
Dr. Himanshu Garg Dr. David Cunnington
Dr. David Cunnington Dr. Mayank Saxena
Dr. Pratibha Dogra Dr. Gopal Rawal
Dr. Mayank Saxena Dr. Apar Jindal
Dr. H.J. Singh Dr. Pervaiz Kaul
Dr. Raja Dhar Dr. Ravi Gupta
Dr. Randeep Guleria Dr. Rajneesh Sharma
Dr. Prerana Garg Dr. Alkesh Khurana
Dr. B.P. Singh Dr. Milind Sovani
Dr. Sanjay Manchanda Dr. Saurabh Melhotra
Dr. Gopal Rawal
Dr. Apar Jindal
Dr. Shubranshu
Dr. Pervaiz Kaul
Dr. Amita Nene
Dr. Ravi Gupta
Dr. Rajneesh Sharma
Dr. Alkesh Khurana
Dr. Garima Shukla
Dr. Milind Sovani
Dr. Dharmesh Patel